Staffan Mörner

Född 1958. Lärare i Filosofi och Svenska. Uppvuxen i skuggan av olika miljöhot, och hela livet engagerad för att rädda planeten från människans miljöförstöring. Intresserad av naturvetenskap, vetenskapshistoria och teknik, men lika mycket av samhällsfrågor och politik.

Jag har skrivit denna bok helt ideellt för att försvara vetenskapens integritet, och för att jag så långt möjligt vill veta och dela med mig av vad som är sant och inte.
Jag är varken religiös eller medlem i något politiskt parti, och jag har aldrig tagit emot en krona från någon intressegrupp.

Jag har tre vuxna barn och en nioåring som bor med mig i en tvåa utanför Stockholm. Jag har årskort på SL, kör el-vespa i närområdet och reser oftast med tåg. Ingen stor villa, ingen pool, ingen bil. Nästan ett klimat-helgon, om det inte vore för att jag äter mycket rött kött – KRAV-märkt, obehandlat och gräsbetat från lokala gårdar, förstås… 🙂

Mina resonemang i boken bygger på tre grundläggande värderingar, som jag förutsätter att du som läsare delar:

  1. Sakargument bör vara testbara och precisa. 
  2. Man bör grunda sina slutsatser på en helhetsbild av för- och motargument, för- och nackdelar.
  3. Det övergripande målet är mänsklig blomstring.