Om Klimathotet.com

Staffan Mörner

Staffan

Född 1958. Lärare i Filosofi och Svenska. Uppvuxen i skuggan av olika miljöhot, och hela livet engagerad för att rädda planeten från människans miljöförstöring. Intresserad av filosofi, idéhistoria, naturvetenskap och teknik, men lika mycket av samhällsfrågor och politik. Jag driver projektet ”Vad du inte visste om KLIMATHOTET” på http://www.klimathotet.com, en webbaserad bok, som kan läsas gratis och som hela tiden utvecklas, uppdateras och förbättras. På min blogg Klimatforum skriver jag aktuella kommentarer och bjuder in till respektfulla samtal i klimatfrågan.

Som pedagog och oberoende skribent vill jag förklara klimatfrågan för en bredare publik, men jag ser mig också som en undersökande reporter som kritiskt granskar den officiella bilden och ifrågasätter både politiska och vetenskapliga auktoriteter. Men detta arbete är helt ideellt och uteslutande motiverat av nyfikenhet och en vilja att förstå och ta reda på sanningen.

Jag är religiöst och politiskt obunden, och jag har aldrig tagit emot en krona från någon intressegrupp. Mina resonemang i boken bygger på tre grundläggande värderingar, som jag förutsätter att mina läsare delar: 1. Argument bör vara sakliga och logiska 2. Man bör grunda sina slutsatser på en helhetsbild av för- och motargument. 3. Det övergripande målet är mänsklig blomstring.

 


Posted

in

by

Tags:

%d bloggare gillar detta: