Venus

Vetenskapliga ”kändisar” som brittiske Brian Cox och amerikanske Bill Nye (”the science guy”) har gjort fantastiska insatser för att popularisera modern forskning och försvara vetenskapen mot irrationalitet. När de tar den ”skenande växthuseffekten” på Venus, som är 462 grader varm vid markytan, som bevis för farorna med koldioxid och som varnande exempel för oss på jorden blir de tagna på allvar.

För var och en som intresserat sig för Venus är det helt obegripligt att så framstående och bildade personer kan göra ett så fatalt misstag. För i det här fallet handlar det faktiskt bara om grundläggande fysik.

Venus atmosfär består till 96,5% av koldioxid, så det skulle inte vara så konstigt om där rådde en stark växthuseffekt. Jämför med atmosfären på jorden, där det handlar om några hundra miljondelar (ppm=parts per million).

Men – det tjocka molntäcket på Venus reflekterar effektivt solens strålning och planetens atmosfär är mycket kall (se nedan). Så det är varken koldioxidhalten, växthuseffekten eller ens att Venus ligger närmare solen än jorden som har den avgörande betydelsen för planetens höga temperatur vid markytan, utan en helt annan fysikalisk effekt: Venus atmosfär är nämligen 92 gånger tätare än jordens, vilket gör att trycket vid markytan är enormt.

Bilden nedan: mätningar av temperaturen i Venus atmosfär, Venus Express, ESA (European Space Agency):

Venus express