Korallblekning

Varken de förändringar av havens nivå eller pH-värde utgör som vi sett något allvarligt hot mot världens korallrev. Men hur är det med temperatur? Är varmare hav ett hot mot världens korallrev?

En studie av Reynaud et al. (Marine Ecology Progress Series 2004) visar att korallers kalcifiering ökar linjärt med stigande temperaturer från 20 till 29 grader C. Liknande resultat har presenterats av Clausen and Roth (1975), Coles and Coles (1977), Kajiwara et al. (1995), Nie et al. (1997), Lough and Barnes (1997, 2000), Reynaud-Vaganay et al. (1999), Bessat and Buigues (2001), Carricart-Ganivet (2004), McNeil et al. (2004) och Reynaud et al. (2007).

Däremot är koraller känsliga för intensivt solljus, som gör dess klorofyll reaktivt, varför korallerna reagerar med att göra sig av med klorofyll och bli kalkvita. Denna ”blekning” kan, men behöver inte, döda dem om inte förhållandena normaliseras tillräckligt snabbt igen.

I 2016 drabbades bland annat Stora Barriärrevet utanför Australien hårt av korallblekning, och man menar att det beror på den globala uppvärmningen. Men det handlade istället om väderfenomenet El Nino, som även orsakade omfattande korallblekning 1998–1999. Reven brukar återhämta sig efter några år.

Olika koraller reagerar dock olika på olika miljöfaktorer, som kan orsaka problem för koraller i specifika fall, inklusive extrem värme eller kyla, sjukdomar, miljögifter, variationer av salthalten och såväl ökad som minskad solintensitet (exempelvis på grund av vattengrumling).