Korallblekning

Varken de förändringar av havens nivå eller pH-värde utgör som vi sett något allvarligt hot mot världens korallrev. Men hur är det med temperatur? Är varmare hav ett hot mot världens korallrev?

En studie av Reynaud et al. (Marine Ecology Progress Series 2004) visar att korallers kalcifiering ökar linjärt med stigande temperaturer från 20 till 29 grader C. Liknande resultat har presenterats av Clausen and Roth (1975), Coles and Coles (1977), Kajiwara et al. (1995), Nie et al. (1997), Lough and Barnes (1997, 2000), Reynaud-Vaganay et al. (1999), Bessat and Buigues (2001), Carricart-Ganivet (2004), McNeil et al. (2004) och Reynaud et al. (2007).

Däremot är koraller känsliga för intensivt solljus, som gör dess klorofyll reaktivt, varför korallerna reagerar med att göra sig av med klorofyll och bli kalkvita. Denna ”blekning” kan, men behöver inte, döda dem om inte förhållandena normaliseras tillräckligt snabbt igen.

2016 drabbades bland annat Stora Barriärrevet utanför Australien hårt av korallblekning, och man menar att det beror på den globala uppvärmningen. Men det handlade istället om väderfenomenet El Nino, som även orsakade omfattande korallblekning 1998–1999. Reven brukar återhämta sig efter några år:

Great Barrier Reef starts to recover after severe coral bleaching, survey of sites between Cairns and Townsville shows

Scientists from the Australian Institute of Marine Science this month surveyed 14 coral reefs between Cairns and Townsville to see how they fared after being bleached. The institute’s Neil Cantin said they were surprised to find the coral had already started to reproduce.

Photo: Coral which has produced eggs near Fitzroy Island, in Queensland (Supplied: Australian Institute of Marine Science, Neal Cantin )

”We’re finding corals that are showing early signs of reproductive development, really visible eggs that we can see under the naked eye,” Dr Cantin said.

”[It’s] very surprising as previous studies have shown a two-to-three year delay in reproductive activity following bleaching events.

”It means they have enough energy, they’ve recovered the zooxanthellae and the symbiosis and they even have energy to invest in reproduction and egg development.”

(ABC NEWS, Australian Broadcasting Corporation, 29 september 2017)

Olika koraller reagerar dock olika på olika miljöfaktorer, som kan orsaka problem för koraller i specifika fall, inklusive extrem värme eller kyla, sjukdomar, miljögifter, variationer av salthalten och såväl ökad som minskad solintensitet (exempelvis på grund av vattengrumling).