2004 startades det världsomspännande ARGO-systemet, som består av mätutrustning placerad på nära 3 830 sjunkbojar världen över som mäter temperaturen i haven ned till 2000 meters djup.

ARGO-bojar

Resultaten:

Havstemperaturer enligt ARGO

Haven värms visserligen inte lika mycket överallt. Det är framför allt i den tropiska zonen som havet blivit varmare. De nordliga haven har blivit kallare de senaste tio åren, och de sydliga har varken blivit varmare eller kallare. Det är raka motsatsen till vad hypotesen om global uppvärmning på grund av accelererande växthuseffekt förutsäger.

Haven absorberar betydligt större mängder energi än atmosfären, och energin transporteras av havsströmmarna i form av värme. Värmen lagras och avges cykliskt, främst säsongsvis, men även exempelvis i det fenomen som kallas El Nino och som ger kraftiga men temporära väderförändringar med värme och häftiga stormar.

Om det pågår en global uppvärmning skulle det ofrånkomligen påverka temperaturen i havet, vilket i sin tur skulle leda till kraftigare stormar. Men eftersom haven bara blivit några få hundradelar av en grad C varmare sedan 2004, trots att koldioxidhalten ökat dramatiskt, är det inte förvånande att stormarna inte tilltagit i intensitet.

Under perioden 2004-2017 har FN:s klimatmodeller för havstemperaturen slagit helt fel. Men det är en kort period när det handlar om klimatförändringar. Så här beskriver NASA-GISS perioden från 1880-talet till 2013:

Ocean temp vs models

Det är bara sedan 2004 som kurvorna skiljer sig åt, och innan dess steg havstemperaturen med en hel grad C, motsvarande 0,83 grader per århundrade. dessutom accelererar uppvärmningen från mitten av 1960-talet. Det ser verkligen alarmerande ut, och verkar i huvudsak bekräfta klimatmodellernas trovärdighet.

Men frågan är om det går att lita på NASA-GISS? Vad är det som säger att inte också dessa data är manipulerade.

Till att börja med har jag dock lagt märke till att det finns dataserier som sträcker sig längre tillbaka än 1880 – eller kanske 1883 om man ska vara petig, det är ju där kurvan baserad på NASA-GISS ovan faktiskt börjar. Hände det något intressant dessförinnan?

Äldre temperaturdata

Det som slår mig med denna graf är framför allt att där framträder ett cykliskt mönster som inte finns i grafen från NASA-GISS, och att den totala uppvärmningen under perioden bara är 0,5 grader C, motsvarande en trend på 0,36 grader C per århundrade. Dessutom finns här ingen acceleration av uppvärmningen. Stigningen 1910 till 1945 har samma lutning som mellan 1975 och 2005, och haven värms i stort sett lika mycket före 1945 som efter.

Jag har inte hittat någon direkt analys av eventuella ”justeringar” som NOAA eller NASA-GISS kan ha gjort av data för havstemperaturen under 1900-talet, men väl forskning som ger en helt annan bild:

Gouretski et al

Enligt Gouretski et al 2012 inträffade den allra största delen av temperaturhöjningen i haven på djup ner till 20 meter under 1900-talet före 1945, hela 1,3 grader C på 45 år, och bara 0,3 grader C dunder de följande 65 åren fram till 2010 – inklusive 30 år av sjunkande temperaturer (-0,3 grader C).

Räknat på de 35 åren mellan 1975, då temperaturen slutar sjunka, till 2010, är det en ökning med 0,5 grader C, men inte alls lika brant som före 1945, dvs en uppvärmningen accelererar inte, utan decelererar.

Men det är egentligen den andra kurvan – SST, dvs Sea Surface temperature, ned till 2,5 meters djup) som ska jämföras med grafen från NASA-GISS, Ytvattnet värms enligt Gouretsky med totalt cirka 0,7 grader C, motsvarande 0,64 grader per århundrade. Men  här accelererar inte uppvärmningen Perioden 100-1945 har samma lutning som perioden 1975-2010, och här finns också en period med sjunkande temperaturer 1945-1975 (-0,15 grader C)

Här krävs mer analys, liknande den som Tony Heller gjort när det gäller data för luftens temperatur vid markytan. Men med tanke på bland annat hans resultat, och graferna ovan, är i varje fall inte jag beredd att lita blint på NASA-GISS i den här saken.

Jag håller för sannolikt att uppvärmningen av haven beror på samma naturliga klimatcykel som uppvärmningen av jordytan och atmosfären, med en långsiktigt, men inte accelererande trend sedan den Lilla Istiden. Det är också denna uppvärmning som till största del förklarar den genomsnittliga havshöjningen med ett par millimeter per år – en följd av att vattnet expanderat när det blivit varmare.

Men haven har väl stigit i en accelererande takt under 1900-talet? Den frågan belyser jag mer grundligt i nästa kapitel. Om det inte stämmer är det ytterligare en stark indikation på att haven inte värmts vare sig så mycket eller den accelererande takt som NASA-GISS vill få oss att tro.