Blir haven varmare? Ja, i genomsnitt har världshaven blivit varmare de senaste 150 åren, precis som troposfären (lufthavet närmast jordytan). Det råder det ingen diskussion om.

Frågan är varför haven blivit varmare, och specifikt vilken roll koldioxidhalten i atmosfären spelat.

Kan växthuseffekten värma haven?

Det enkla och egentligen helt okontroversiella svaret är – nej! Och det är haven som reglerar lufttemperaturen på jorden, inte tvärtom.

I själva verket absorberar haven hela 90% av den energi som ackumuleras på jorden, medan atmosfären bara absorberar 1%. Det är ett grundläggande faktum, som även FN:s klimatpanel accepterar.

Det betyder att haven spelar den ojämförligt största rollen både för väder och klimat. Värmen lagras och avges cykliskt, främst säsongsvis, men även exempelvis i det fenomen som kallas El Nino, och som med 5-10 års mellanrum ger kraftiga men temporära väderförändringar med värme och häftiga stormar över hela jordklotet.

Havens temperatur har den helt avgörande betydelsen för luftens temperatur och därmed för klimatet. Men vad är orsaken till att haven blivit varmare?

Värmen lagras och avges cykliskt, främst säsongsvis, men även exempelvis i det fenomen som kallas El Nino och som ger kraftiga men temporära väderförändringar med värme och häftiga stormar.

Haven värms uteslutande av det inkommande, synliga solljuset. Den infraröda strålning som koldioxid och andra växthusgaser absorberar och sedan avger i alla riktningar har alldeles för lite energi för att värma haven. På sin höjd kan sådan strålning värma det yttersta, mikroskopiska vattenkiktet i haven, vilket leder till avdunstning som KYLER haven. (Läs mer).

Om den ökande halten av växthusgaser spelade en roll i det här sammanhanget borde vi kunna se en acceleration i uppvärmningen av haven sedan 1950. Här går åsikterna isär.

2004 startades det världsomspännande ARGO-systemet, som består av mätutrustning placerad på nära 3 830 sjunkbojar världen över som mäter temperaturen i haven ned till 2000 meters djup.

ARGO-bojar

Resultaten:

Havstemperaturer enligt ARGO

Haven värms alltså inte lika mycket överallt. Det är framför allt i den tropiska zonen som havet blivit varmare. De nordliga haven har blivit kallare de senaste tio åren, och de sydliga haven har varken blivit varmare eller kallare. Det är raka motsatsen till vad hypotesen om global uppvärmning på grund av accelererande växthuseffekt förutsäger – att det framför allt i polartrakterna som temperaturen skulle stiga.

 

Hur ser det ut över en lägre tidsperiod? Här är fyra datakällor:

Äldre temperaturdata

Det som slår mig med denna graf är framför allt att där framträder ett cykliskt mönster som inte finns i grafen från NASA-GISS, och att den totala uppvärmningen under perioden bara är 0,5 grader C, motsvarande en trend på 0,36 grader C per århundrade. Dessutom finns här ingen acceleration av uppvärmningen. Stigningen 1910 till 1945 har samma lutning som mellan 1975 och 2005, och haven värms i stort sett lika mycket före 1945 som efter.

Kurvorna ovan är också misstänkt lika de officiella kurvorna för lufttemperaturen från NOAA och NASA-GISS som jag redan ifrågasatt.

I nedanstående kurva är det cykliska mönstret i havstemperaturen ännu tydligare, bland annat ser vi avkylningen mellan 1945 och 1975, som vi sett så många bevis för, och som saknas i kurvorna ovan.

Gouretski et al

Enligt Gouretski et al 2012 inträffade den allra största delen av temperaturhöjningen i haven på djup ner till 20 meter under 1900-talet före 1945, hela 1,3 grader C på 45 år, och bara 0,3 grader C dunder de följande 65 åren fram till 2010 – inklusive 30 år av sjunkande temperaturer (-0,3 grader C).

Räknat på de 35 åren mellan 1975, då temperaturen slutar sjunka, till 2010, är det en ökning med 0,5 grader C, men inte alls lika brant som före 1945, dvs en uppvärmningen accelererar inte, utan decelererar.

Men havsytan har väl stigit i en accelererande takt under 1900-talet? Och det beror inte bara på att landisar smälter, utan också på att varmare vatten expanderar. Om havsytan stiger i en allt snabbare takt är det ett viktigt bevis för att det pågår global uppvärmning på grund av en accelererande växthuseffekt. Om det inte stämmer är det ytterligare en stark indikation på att haven inte värmts på grund av växthuseffekten.