a5b317_56cefa6d8b9b4f21b3ccd30930b64d26mv2

Det har sagts att smältvatten från Grönland skulle kunna stoppa Golfströmmen, och därmed ge norra Europa ett kallare klimat, kanske till och med en ny ”liten istid”. Golfströmmens nordliga gren drivs ju bland annat av ytvattnets salthalt, som skulle spädas ut om sötvattnet från Grönlands glaciärer hamnade i havet.

Det anses att smältvatten från den senaste inlandsisen i Nordamerika en gång vällde ut i norra Atlanten på mycket kort tid och störde Golfströmmen.

Kylan i det inre av Grönland och öns topografi talar dock inte för att något liknande kan ske där nu. Smältvatten och is från kalvning strömmar successivt ut i havet, och kan inte dämmas upp i någon gigantisk fördämning som plötsligt kan brista, och ingen seriös forskare tror att de grönländska glaciärerna kommer att smälta så snabbt.

Grönlands topografi

Om havet värms skulle avdunstningen öka och leda till mer nederbörd i form av snö som får glaciärerna att växa. Det leder i och för sig också till ökad kalvning, men det är alltså normalt är ett tecken på att glaciärerna växer.

Och smältvatten som tillsätts i mindre mängder under lång tid får ingen dramatisk effekt, utan späds snabbt ut och förs bort med havsströmmen. Inte ens FN:s klimatpanel tror att Grönlands landisar kommer att smälta på något katastrofalt sätt. Det är ett spekulativt skräckscenario baserat på klimatmodellernas worst case som överdramatiserats av media och politiker.

Grönlands glaciärer har minskat och vuxit periodvis i alla tider, och den milt uppvärmande trenden de senaste 150 åren är med stor sannolikhet en del av en naturlig klimatcykel som tids nog kommer att vända nedåt igen.

Golfströmmen är inte heller enbart beroende av vattnets salthalt, utan är en del av en världsomspännande vattenström som drivs av vindarna och jordens rotation.

En kraftig uppvärmning i norra Atlanten skulle förstås kunna påverka Golfströmmen, eftersom avkylningen av ytvattnet också är en del av den process som får det att sjunka. Men det verkar inte vara någon akut risk, eftersom norra Atlanten blivit kallare sedan 2011. Å andra sidan skulle väl det kunna bero just på att Golfströmmen tappat kraft?

Det finns studier som antytt att Golfströmmen försvagats något under några decennier, men det har visat sig inte ha något med klimatet eller global uppvärmning att göra, utan hänga ihop med naturliga cykliska förändringar av havsströmmarna (enligt exempelvis brittiska MetOffice).

Om de grönländska glaciärerna skulle fortsätta smälta skulle det med stor sannolikhet påverka Golfströmmen, men det skulle ta hundratals år, och än så länge talar allt för att det handlar om en naturlig klimatcykel, som kommer att vända igen långt innan dess.