sep84-sep2016

En av de viktigaste symbolerna för klimathotet är att de arktiska polarisarna smälter. Ända sedan 80-talet har det varnats för att Arktis är på väg att bli isfritt – om 20 år, om 10 år, nästa år, eller 2050.

Det är ingen tvekan om att den arktiska havsisens utbredning minskat sedan 1979.

Norhern hemisphere sea ice anomaly

Men betyder det att klimathotet är verkligt?

Notera att diagrammet börjar 1979 ”då satellitmätningarna startade”.

Det är nämligen inte första gången de senaste 100 åren som larmet gått om smältande isar i Arktis: 1922, 1923, 1939 och 1947 varnades det också för att Arktis var på väg att smälta bort.

Smältlarm 1900-talet ny

Amerikanska US Weather Bureau uttryckte sig redan i november 1922 på ett sätt som är identiskt med vad vi får höra numera:

US waether Bureau 1922

Värmen steg ända till 1940, då det började bli kallare igen, och medeltemperaturen sjönk tillbaka till ungefär samma nivå som år 1900:

NCAR coooling

På 1970-talet var det tvärtom den långa perioden av tilltagande kyla och växande isar som föranledde larmklockorna att ringa:

Global cooling tidningsklipp 2

Time 1977

Världen skulle gå under, och det var människans fel.

Nu, när det blivit varmare under en period igen, går larmet åter om en hotande värmekatastrof. De smältande isarna i Arktis uppfattas som ett av de tydligaste bevisen. Minnet är kort, eller så är det någon som utnyttjar människors okunskap.

Dåvarande chefen för NASA-GISS, James Hansen, som varit klimathotets främsta banérförare sedan 1989 då han vittnade inför den amerikanska kongressen, förutspådde 2008 att Arktis skulle vara isfritt på somrarna inom 5-10 år (dvs mellan 2013 och 2018):

Isfritt om 10 år

Idag verkar ingen komma ihåg vad han sa. Eller att samme man redan 1989 förutspådde att Manhattan skulle stå under vatten år 2000:

Manhattan under vatten James hansen

I augusti 2000 rapporterades visserligen att Nordpolen nu var isfri:

Nordpolen isfri

Det är förstås en tolkningsfråga, men det rörde sig om en några kilometer bred råk, inte att det norra ishavet var isfritt. Att den norra polarisen började bildas så sent som för 8 miljoner år sedan visar hur okunniga de journalister som formar vår verklighetsbild kan vara.

Notisen påstår också att något liknande aldrig observerats förr, och att det därför måste bero på den globala uppvärmningen. men så här såg det ut på Nordpolen 1962 och 1987:

Nordpolen 1962 och 1987

Vi har med andra ord återigen att göra med ett cykliskt fenomen. Isarna smälter och växter periodvis, beroende på både det globala och regionala klimatet och andra faktorer som havsströmmar och vindar.

Och så här har sommartemperaturen varierat i Arktis de senaste 2 000 åren:

Arktiska sommartemperaturer under 2000 år

Även under 1900-talet har temperaturerna i Arktis växlat cykliskt:

Temp Arktis 1920-2016, HadCRUT

Kan det vara så att den minskning av den arktiska polarisen som pågått sedan 1979 är en del av en klimatcykel? Kanske ungefär så här, som den blå linjen visar:

Cykliskt fenomen ny

Ja visst är det så, och det framgår faktiskt även av satellitmätningarna, som började redan 1973, inte 1979:

IPCC 1990 Observed Climate Variation and Change

Den här grafen publicerades faktiskt av FN:s klimatpanel 1990 (kapitel 7, s. 224), men sedan dess verkar man inte vilja veta av vad som hände före 1979. Här ser vi visserligen bara årsgenomsnitten, och svackan innan 1979 är liten jämfört med vad som hänt sedan dess fram till idag. Men det är ändå en indikation på att isarna har smält förr.

Intressant nog verkar isen i Antarktis förändras på ett motsatt sätt, som en spegelbild av Arktis, och det tyder ju också på att det handlar om naturliga cykler (IPCC 1990, s 224):

Sea Ice Southern hemisphere, IPCC 1990

Och ja, det finns förstås ännu äldre data, om än inte från satelliter, som visar havsisens minsta utbredning årligen mellan 1920 och 1975 (Amerikanska energidepartementet 1980, s. 152):

Screen-Shot-2017-02-14-at-6.12.59-AM-down-904x1024Avsmältningen mellan 1925 och 1960 motsvarar i stort sett vad som hänt med den arktiska polarisen sedan 1979:

NSIDC 1979-2014

Notera att skalan i de två sista graferna ovan är förledande. Genom inte redovisa hela y-axeln från noll ser svängningarna mer dramatiska ut än de annars skulle göra. Så här ser isutbredningen i Arktis ut om man korrigerar för detta:

Northern hemisphere sea ice extent

Det ser inte lika dramatiskt ut. Denna graf ger dessutom hela bilden av isens utveckling varje år, från minsta till största utbredning.

Men sedan 2008 har den arktiska isens utbredning varit mer eller mindre konstant, med en svagt växande trend:

Arktis is 2005-2017

Men isens utbredning är inte det enda viktiga. Den kan lätt påverkas av strömmar och vindar. Viktigare är förstås isvolymen, som ökat sedan 2006, tvärtemot alla prognoser från NOAA, NASA, IPCC och – givetvis – Al Gore:

Bild1

Hur är det med tjockleken? Har inte varma somrar gjort det mer sällsynt med flerårig, tjock is i Arktis?

Det är inte så lätt att veta. Vi har redan sett att NOAA och NASA använder vetenskapligt tveksamma ”justeringar” av luftens temperatur vid marken, men i Arktis manipulerar man även data för isens ålder (och därmed stabilitet och tjocklek).

Jämför bilderna nedan – originalet (ett av få som finns kvar)  till vänster och det justerade (officiella) till höger. Färgerna indikerar isens ålder, och skillnaden mellan bilderna tydliggörs av stapeldiagrammet under.

Ismanipulation ny

NSIDC (National Snow and Ice Data Center), som lyder under NOAA, har alltså justerat originaldata genom att öka andelen ung is och minska andelen gammal is, vilket ger en bild som bättre bekräftar deras hypotes om ett klimathot i Arktis.

Parallellt med att temperaturdata justerats för hela 1900-talet, så att den naturliga klimatcykeln raderats, har även bilden av isutbredningen i Arktis under hela 1900-talet ändrats radikalt:

HistSummerArcticSeaIceExtent

Jämför med grafen från Amerikanska energidepartementet 1980:

Arctic-Sea-Ice-1920-1975