Tvärtemot vad många tror förutspår inte FN:s klimatpanel att stigande temperaturer leder till fler stormar.

Förklaringen är att polerna värms snabbare och mer än ekvatorn när den globala medeltemperaturen stiger, vilket betyder att temperaturskillnaderna, som driver luftströmmarna, jämnas ut.

Men antalet stormar har varken ökat eller minskat mellan 1971-2014:

Stormfrekvens

Däremot antas stormarna bli energirikare när haven blir varmare, dvs samlar på sig mer energi.

Men någon sådan trend finns inte mellan 1972 och 2014:

Stormintensitet