Accelererande uppvärmning

Diagrammet ovan har publicerats av FN:s klimatpanel för att visa att temperaturökningen har accelererat under 1900-talet, i takt med att halten av koldioxid i atmosfären ökat, vilket också skulle stämma med hypotesen om förstärkande feedbackeffekter. Trendlinjerna i grafen lutar allt brantare, dvs uppvärmningen går allt snabbare.

Men stanna upp en stund och begrunda denna officiella graf från FN:s klimatpanel, som så många tagit som sin yttersta auktoritet i klimatfrågan. Är den verkligen helt OK?

Svaret är att detta är ett flagrant exempel på statistisk manipulation. Hur en trendlinje lutar beror helt på var man väljer start- och slutpunkt.

Exakt samma data kan användas för att påvisa att temperaturökningen är på väg att stanna av:

Decelererande uppvärmning

Så här ser en korrekt tillämpning av trendlinjer ut:

Korrekta trendlinjer

Det visar sig att uppvärmningen sedan 1860 skett i tre perioder, som är i stort sett identiska. Uppvärmningen har varje gång haft samma hastighet (lutning) och har med andra ord inte accelererat.