3. Finns det en ”hot-spot” i troposfären?

Hypotesen om klimathotet förutsätter att den ganska blygsamma uppvärmning som koldioxid och andra växthusgaser orsakar frigör vattenånga till atmosfären, vilket i sin tur förstärker växthuseffekten i en ond cirkel.

Varm och fuktig luft skulle i så fall ansamlas särskilt 8-12 kilometer upp i troposfären i tropikerna, och bilda en s.k. Hot-Spot, som värms mer och snabbare än jordytan. Om man kan påvisa denna får man en stark bekräftelse av växthushypotesen, som dess fingeravtryck, men det har man hittills inte gjort.

Det talar för att den ökande koldioxidhalten i atmosfären inte har gett upphov den starka feedbackeffekt från vattenånga som hypotesen om klimathotet förutsätter, och att klimatet inte är så känsligt för växthusgaserna som FN:s klimatpanel antar:

Till vänster i denna bild visas de mätresultat som hypotesen om en växthuseffekt förutsäger, och till höger vad som faktiskt har uppmätts av väderballongerna:

Hot spot

Trots att färgkodningen för temperaturskalan är betydligt ”snällare” (den röda färgkodningen börjar redan vid +0,4 grader C) i bilden till höger syns inte ett spår av någon ”hot-spot”.

I en artikel i den respekterade vetenskapliga tidskriften Journal of Climate har dock nedanstående bild publicerats. Betyder det att hypotesen om växthuseffekten trots allt bekräftats?

Hot spot 2

Det ser ut som ett tydligt resultat, men temperaturskalan är färgkodad på ett ännu mer förledande sätt än i den högra bilden ovan: till och med en trend på 0,0 grader C markeras med rött och framstår som varm. Det är alltså inte i närheten av vad hypotesen förutsäger, och med samma färgkodning som i bilden ”Predicted fingerprint”, till vänster ovan, skulle även det mörkröda/svarta i bilden var gult istället. Den mörkröda färgen till trots handlar det om en mycket mild uppvärmning, som knappast var snabbare eller kraftigare än uppvärmningen vid jordytan under samma period.


Posted

in

by

Tags:

%d bloggare gillar detta: