Oljedollar ny

Den dominerande berättelsen om klimatskeptikerna är att de är betalda av fossilbränsleindustrin för att göra allt för att så tvivel om klimathotet. Man drar gärna paralleller till 50-talet, då tobaksindustrin anställde forskare som skulle fokusera på att lyfta fram positiva effekter med rökning och angripa svagheterna i hypotesen om ett samband mellan rökning och cancer. Men det säger ingenting alls om klimatvetenskap eller de forskare som är skeptiska till klimathotet. ”Konsensusvetenskap” är i så fall minst lika komprometterad av historiska exempel.

Jag hoppas att du som läst ända hit har insett att hela den här frågan om finansiering saknar betydelse, eftersom klimatfrågan bara handlar om data. Data är vad de är, och även om det är högst naturligt att ställa frågan i rubriken till detta kapitel, så förändras inga data av svaret.

Det finns definitivt ekonomiska kopplingar mellan oljeindustrin och olika konservativa tankesmedjor som bedriver klimatskeptisk forskning och anordnar konferenser om klimatfrågan, och det är ju inte så konstigt att en industribransch vill försvara sig mot kritik som hotar dess existens.

Visst ska man vara uppmärksam och källkritisk när kapitalstarka intressenter blandar sig i vetenskapen. Men det finns alltid kapitalstarka intressenter bakom forskning, om inte privata så statliga, som har sina ekonomiska, politiska och ideologiska intressen. Forskning måste finansieras. Stanley B. Prusiner, som ensam fick nobelpriset i medicin 1997 för upptäckten av prioner, finansierades av Tobaksindustrin, men hade inte fel för det. Anledningen var att ingen annan tog hans hypotes på allvar.

En mycket stor del av de forskare jag stiftat bekantskap med i klimatsammanhang är pensionerade, och har sitt uppehälle tryggat. De som är yngre får däremot ofta betala ett högt pris – de blir av med sin finansiering, marginaliseras och smutskastas. Att några av dem söker sig till de enda finansiärer som är villiga att betala är inte förvånande. Men det betyder inte nödvändigtvis att de låter sig korrumperas. Det måste i så fall bedömas utifrån den vetenskap de presterar.