När koldioxid beskrivs som en luftförorening kan det vara värt att påminna sig om att denna gas har samma betydelse för växtlivet som syre har för alla djur som andas. Det är en fantastisk symbios som håller oss vid liv, där växter producerar det syre vi behöver, och vi producerar den koldioxid de behöver.

Koldioxidhalten har varit betydligt högre på jorden under livets tidiga utveckling än den är idag. Faktum är att koldioxidhalten under lång tid varit farligt låg. Under 200 ppm får växter svårt att överleva, och de växer allt bättre ju högre halten är. I moderna växthus tillsätter man därför koldioxid mångdubbelt halten i atmosfären.

Jorden har faktiskt också blivit grönare som en följd av bland annat den ökande koldioxidhalten i atmosfären:

Världen grönskar

Högre koldioxidhalt innebär inte bara att växterna får rikligare tillgång till denna livsnödvändiga och tillväxtbefrämjande gas, utan också att de behöver färre porer i bladen för att fånga in den. Det betyder i sin tur att växten förlorar mindre vatten, och kan överleva i ett varmare och torrare klimat.

Med stigande koldioxidhalt ökar förstås jordbrukets avkastning, så att miljontals fler människor kan äta sig mätta och färre behöver svälta och dö av näringsbrist. Även i det torra Sahelbältet. Koldioxid räddar liv.

Världens jordbruksproduktion

Detta beror inte enbart på koldioxidhalten, utan också på effektivare ordlingsmetoder, som dock i sin tur på olika sätt är beroende av fossila bränslen.

men att koldioxid har en avgörande betydelse för växters tillväxt och tålighet kan man visa i enkla experiment:

Koldioxidgödning Ris

Koldioxidgödning Tall

Det här vet alla som ägnar sig åt kommersiell växthusodling, och pumpar in extra koldioxid, flera gånger högre halter än i atmosfären, för att det ska växa bättre.

Det kanske var tur för livet på jorden att människan lärde sig bränna fossila bränslen och återföra den koldioxid som genom årmiljoner lagrats i marken till atmosfären.