Äpplen och päron i Arktis II

Början av juli 2017

Jag har nu även grupperat graferna över havsisens historiska utbredning i Arktis på ett mer logiskt sätt på Intro-sidan, och i samband med det lagt till en graf som visar avvikelserna 1979-2013. Den kan direkt jämföras med grafen från IPCC som startar redan 1973. På samma sätt är graferna som visar havsisens minimi-utbredning i absoulta tal (miljoner kvadratkilometer) jämförbara.

Så blir det tydligt att man inte behöver ”blanda äpplen och päron” för att visa att data talar för att havsisens utvecklingen sedan 1979 varken är unik, extrem eller katastrofal utan sannolikt en del av en naturlig klimatcykel.

Här är den nya grafen, som även lagts till i kapitel 16 i Blogg-boken:

Norhern hemisphere sea ice anomaly

%d bloggare gillar detta: