Climategate

Nytt 2017-07-17

Jag har lagt till ett avsnitt om Climategate-skandalen i kapitel 11. Det startar vid [Nytt 2017-07-17] och slutar vid [Slut 2017-07-17]. Detta tillägg har även påverkat formuleringarna i det följande avsnittet, utan att ändra det sakliga innehållet.

Tillägg till kap 11: Climategate-skandalen

[Nytt 2017-07-17] En av de metoder som gjorde detta möjligt var att justera de landbaserade väderstationernas data, men också att lägga till data från världshaven – mätningar från öar och fartyg. Bortsett ifrån att mätningar från fartyg är en vetenskapligt tveksam metod, eftersom de påverkas av värmen från själva fartyget, så täcker mätningarna av luftens temperatur vid vattenytan bara en försvinnande bråkdel av världshaven. Därför måste man fylla i och gissa, och en mätning från en isolerad ö får representera enorma områden där man inte har några data.

Att det ger en möjlighet till manipulation gav den s.k. Climategate-skandalen en inblick i.

I november 2009 läckte någon av medarbetarna vid CRU (Climate Research Unit vid University of East Anglia i Storbritannien, som ansvarar för HadCRUt – Hadley CRU temperatures) mailväxlingar mellan forskarna. Eller så blev deras server hackad, som Wikipedia påstår – vem vet.

Här är ett av dessa mail,  från Tom Wigley till hans chef Phil Jones, med CC till ben Santer, en av frontfigurerna i FN:s klimatpanel:

Climategate

Bristen på riktiga data gör det möjligt att laborera lite som man vill, och skapa den temperaturkurva man önskar. I det här fallet ville man helst trolla bort värmeperioden mellan 1920 och 1960 som kulminerade 1940 och var lika varm eller varmare än perioden 1980-2000. Man lyckades inte helt, utan de officiella temperaturkurvorna för land och hav har fortfarande en svårförklarad ”blip” runt 1940, men vad som från början sett ut som en naturlig klimatcykel gav ni istället intrycket av en stadig trend av kraftig global uppvärmning:

GISS 1980, 1987 och 2007

Den ”platå” i mitten av 1900-talet som man därmed skapade står i skarp kontrast mot den oro för ”Global Cooling” som rådde på 1960- och 70-talen, och som jag belyser i kapitel 12. [Slut 2017-07-17]

%d bloggare gillar detta: