Köp Klimatboken

Min bok Borde man oroa sig för KLIMATHOTET? ges ut av Elsa Widdings förlag. Beställ här! Det är en bearbetad, förbättrad, redigerad och kompletterad version av det material jag haft här på http://www.klimathotet.com – dessutom med en omfattande notapparat. Här på webben kommer i fortsättningen bara några utvalda texter att ligga kvar i samma form […]

Läs mer

Idag lämnar jag min bok till tryckeriet

Den här ”bloggen” är ju egentligen en webbaserad bok, så jag skriver normalt inte några nya inlägg. Men nu är det dags! Jag har skrivit klart min (riktiga) bok Borde man oroa sig för KLIMATHOTET, och lämnar den idag till tryckeriet. Det är en uppdaterad och ordentligt redigerad version, som jag hoppas ska bli en […]

Läs mer

1. Vad är 97% av världens klimatforskare överens om?

Det sägs att 97% av världens forskare är överens om att det pågår en allvarlig klimatförändring som hotar livet på jorden. Och att det är människan som orsakat detta klimathot genom att släppa ut koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären.

Men hur vet man att det är just 97%, och att det är precis detta de är överens om?

Läs mer

2. Handlar klimathotet bara om grundläggande fysik?

Växthuseffekten upptäcktes redan på 1800-talet (Fourier 1824) och kan lätt bevisas med enkla laboratorieförsök. Gaser som koldioxid och metan, men framför allt vattenånga, som står för 95% av växthuseffekten, hindrar värmestrålning i vissa våglängder från jordytan att reflekteras ut i rymden. Koldioxidhalten i atmosfären mäts dock bara i miljondelar, cirka 0,04%. Hur kan den ha så stor betydelse?

Läs mer