7. Kan man lita på FN:s klimatmodeller?

FN:s klimatmodeller är grunden för alla förutsägelser om hot och katastrofer till följd av en accelererande global uppvärmning. Det ger stora rubriker, men är helt beroende av de antaganden och gissningar om klimatets känslighet för växthusgaser man bygger in i datormodellerna.

Läs mer

8. Vilken roll har koldioxid haft genom jordens historia?

För att avgöra vilken beräkning av klimatets känslighet för växthusgaser som ligger närmast sanningen kan man studera hur klimatet faktiskt har påverkats av koldioxidhalt och andra faktorer genom tiderna.

Både temperatur och koldioxidhalt i atmosfären är hyggligt kända långt tillbaka i tiden, så att man kan studera hur de korrelerar med varandra.​ Hur starkt är sambandet?

Läs mer

9. Är koldioxidhalten en orsak eller en effekt?

Under tidsperioden 400 000 år kan man tydligt se att det finns en samvariation mellan koldioxidhalt och temperatur. Al Gores diagram från ”An Inconvenient Truth”, boken och filmen som gav honom både en Oscar och Nobels Fredspris, visar data från iskärnor borrade i Antarktis.
Men sambandet är inte så självklart som det verkar.

Läs mer

12. Är det en myt att ”alla” trodde på Global Cooling på 1970-talet?

På 1970-talet rådde stor enighet bland klimatforskarna att den globala medeltemperaturen hade sjunkit ända sedan 1940. Men historien har sedan dess skrivits om av NOAA och NASA-GISS.
Avkylningen har förvandlats till en platå med oförändrad temperatur. Och man påstår att det är en myt att det var särskilt många forskare som trodde på global avkylning på 1960- och 1970-talen.

Läs mer

13. Accelererar uppvärmningen?

FN:s klimatpanel har publicerat en graf som de påstår visar att uppvärmningen under 1900-talet har accelererat.
Men den bygger på en missledande användning av trendlinjer. Med samma metod kan man lika gärna visa att uppvärmningen stannat av. Frågan är hur det ser ut om man lägger in korrekta trendlinjer.

Läs mer