12. Är det en myt att ”alla” trodde på Global Cooling på 1970-talet?

På 1970-talet rådde stor enighet bland klimatforskarna att den globala medeltemperaturen hade sjunkit ända sedan 1940. Men historien har sedan dess skrivits om av NOAA och NASA-GISS.
Avkylningen har förvandlats till en platå med oförändrad temperatur. Och man påstår att det är en myt att det var särskilt många forskare som trodde på global avkylning på 1960- och 1970-talen.

Läs mer

13. Accelererar uppvärmningen?

FN:s klimatpanel har publicerat en graf som de påstår visar att uppvärmningen under 1900-talet har accelererat.
Men den bygger på en missledande användning av trendlinjer. Med samma metod kan man lika gärna visa att uppvärmningen stannat av. Frågan är hur det ser ut om man lägger in korrekta trendlinjer.

Läs mer

17. Kan global uppvärmning orsaka kalla vintrar?

I december 2016 rapporterades det i svenska medier att det rådde värmebölja i Arktis, och Johan Rockström uttryckte ”chock”. Nyheten spreds i alla medier, och alla som läste och lyssnade måste ha fått intrycket att läget verkligen var katastrofalt.

Men SvD (26/12 2016) gav ändå en vink om sanningen i sin rubrik: ”Värmebölja på Nordpolen – storm ger plusgrader”.

Läs mer