16. Är smältande isar tecken på en hotande katastrof?

En av de viktigaste symbolerna för klimathotet är att de arktiska polarisarna smälter. Ända sedan 80-talet har det varnats för att Arktis är på väg att bli isfritt – om 20 år, om 10 år, nästa år, eller 2050.

Det är ingen tvekan om att den arktiska havsisens utbredning minskat sedan 1979.
Men betyder det att klimathotet är verkligt?

Läs mer

17. Kan global uppvärmning orsaka kalla vintrar?

I december 2016 rapporterades det i svenska medier att det rådde värmebölja i Arktis, och Johan Rockström uttryckte ”chock”. Nyheten spreds i alla medier, och alla som läste och lyssnade måste ha fått intrycket att läget verkligen var katastrofalt.

Men SvD (26/12 2016) gav ändå en vink om sanningen i sin rubrik: ”Värmebölja på Nordpolen – storm ger plusgrader”.

Läs mer

18. Är isbjörnarna hotade?

Isbjörnarna är förmodligen den starkaste symbolen för den globala uppvärmningen, och klimathotet mot livet på jorden. Jag gissar att de flesta tror att de är på väg att drunkna och svälta ihjäl på grund av att havsisarna i Arktis smälter bort. Men isbjörnarna mår bra, bättre än på länge.

Läs mer

19. Riskerar Golfströmmen att stanna?

Det har sagts att smältvatten från Grönland skulle kunna stoppa Golfströmmen, och därmed ge norra Europa ett kallare klimat, kanske till och med en ny ”liten istid”. Golfströmmens nordliga gren drivs ju bland annat av ytvattnets salthalt, som skulle spädas ut om sötvattnet från Grönlands glaciärer hamnade i havet.

Läs mer