Försäkringsargumentet

2017-07-20

Jag har lagt till ett avsnitt i kapitel 33 om ”försäkringsargumentet”, dvs tanken att det är värt att lägga pengar på en övergång till fossilfria energi system även om vetenskapen är osäker, eftersom riskerna är så stora:

Tillägg

[Nytt 2017-07-20] Jag har respekt för försiktighetsprincipen – jag har självklart försäkrat min lägenhet, min vespa och till och med min sons dvärghamster. Försäkringsbolag lever visserligen på människors oro, men grundprincipen är naturligtvis sund.

Men om risken är väldigt liten i förhållande till försäkringspremien, och ersättningen bara 0,2% av kostnaden för en skada, då är man inte riktigt vid sina sinnens fulla bruk om man skriver på.

Min egen slutsats är att klimathotet inte bara är osäkert, utan tvivelaktigt och med stor sannolikhet falskt. Den som gör en annan bedömning har förstås lättare att köpa försäkringsargumentet och hoppas på att alla dyrbara resurser och höjningar av skatter och elpriser kommer att ha verklig betydelse.

Men det finns ytterligare ett stort problem med denna hållning. Om vetenskapen är osäker betyder det ju att vi skulle behöva köpa en försäkring även mot rsken att det blir precis tvärtemot de officiella prognoserna. Tänk om det inte pågår någon global uppvärmning och det blir kallare istället? Även om nästa stora istid lär dröja, så talar de naturliga klimatcyklerna för att vi kan stå inför en ny ”liten istid”, och ett stort vulkanutbrott kan när som helst orsaka flera år av kyla och minskad solinstrålning. Det är ingen tvekan om att ett kallare klimat för med sig betydligt större risker än en uppvärmning, så länge klimatförändringarna håller sig inom de ramar vi sett historiskt. Under hela den period efter den senaste istiden då den mänskliga civilisationen utvecklats har värmeperioderna fört med sig välstånd och kulturell utveckling, medan köldperioderna inneburit missväxt, svält, sjukdom och social oro. Är sol-, vatten- och vindkraft lämpliga energisystem för att möta den utmaningen (förutsatt att inte kärnkraft räknas som ”grön”), och kommer biobränslena att räcka till när det blir missväxt och livsmedelsbrist?

Sverige har idag ingen beredskap alls för ett sådant scenario.

Om nu den dyrbara omställningen till ”grön energi” ger mycket liten – enligt min mening helt försumbar – effekt mot en eventuell global uppvärmning – så vore det betydligt mer rationellt att använda resurserna till att säkra världens samhällen mot alla typer av tänkbara klimatkatastrofer. Och då är fossila bränslen tills vidare det överlägset bästa alternativet, vare sig det blir varmare eller kallare eller om vädret bara fortsätter att variera som det gjort historiskt.

Dessutom bör man förstås väga in eventuellt negativa effekter av minskade utsläpp av koldioxid för växtlighet, jordbruk och livsmedelspriser vid en omställning till fossilfria energisystem. [Slut Nytt 2017-07-20]

%d bloggare gillar detta: