Från 20 juli 2017

Kapitel 2

  • 400 ppm eller miljondelar är 0,04 procent, inte 0,004 som det blev i den första versionen av Klimathotet 2.0 som publicerades den 18 juli kl 19.01. I alla tidigare versioner av texten har dock ppm definierats korrekt – 100 ppm=0,01 procent.

Kapitel 11

  • På ett ställe hade jag råkat skriva att klimatologerna John Christy och Roy Spencer leder satellit-gruppen RSS,istället för det korrekta UAH.

Kapitel 21

  • En havsnivåhöjning på 3,2 mm per år motsvarar 3,2 decimeter per århundrade, inte 3,2 meter som det blev i den första versionen av Klimathotet 2.0 som publicerades den 18 juli kl 19.01.

Kapitel 31

  • Den fackföreningsledare som ledde kolgruvearbetarnas strejker mot Margaret Thatcher hette inte Cargill, utan (Arthur) Scargill.