34. Vad beror ozonhålet på?

Under arbete. I korthet:

Larmet om ozonskiktet är tillbaka! Fast den här gången är det den globala uppvärmningen som är orsaken.

Men det handlar i själva verket om en naturlig process som samvarierar med solaktiviteten, dvs den verkar ha att göra med hur solens magnetfält påverkar jordens magnetfält.

Det innebär att även uppståndelsen kring freonerna var helt onödig, och att det inte alls var de politiska besluten i det s.k. Montreal-protokollet som räddade världen sist det begav sig. Ozonhålet försvann – men kom förstås tillbaka, eftersom det är ett cykliskt fenomen. Lägligt för alla som älskar klimathotet.

Den enda konsekvensen av freonförbudet var att vissa storföretag fick sälja väldigt mycket nya kylskåp, när alla (fullt fungerande) kyl- och frysskåp måste bytas ut.