2019-02-15 Strider växthusteorin mot termodynamiken?

[Denna text är infogad i kapitel 2. Handlar klimathotet bara om grundläggande fysik?]

En mer fundamental kritik av växthuseffekten som sådan utgår ifrån den termodynamiska principen att värme bara kan strömma från en varmare kropp till en kallare.

Eftersom växthusgaserna värms av infraröd strålning från jordytan kan de aldrig bli varmare än jordytan, så det verkar strida mot termodynamiken att de i sin tur skulle kunna värma jordytan, och göra den ännu varmare än den var innan.

Men jag misstänker att den invändningen bygger på ett feltänk. Jag är givetvis vidöppen för synpunkter här, eftersom jag trots allt bara är en amatör på området.

Den etablerade teorin är att en ökande halt av växthusgaser hindrar en allt större del av jordens värmestrålning att nå ut till rymden, eller snarare saktar ner den på vägen. Det betyder ju att alltmer energi – allt fler fotoner – ackumuleras i atmosfären, även vid jordytan.

Energi i form av fotoner kan ju rimligen strömma från en kall kropp till en varm, eftersom alla kroppar över absoluta nollpunkten avger energi, men det blir fel om man säger att den kalla kroppen värmer den varma, dvs gör den varmare än den var innan, men begripligt om man istället säger att denna energi gör att den varma kroppen svalnar långsammare än den skulle gjort annars.

Ännu tydligare uttryckt: om en kallare kropp som kyler en varmare kropp successivt blir mindre kall kommer dess kylande effekt att successivt bli mindre, och den varmare kroppen varmare än den skulle varit annars.

%d bloggare gillar detta: