Sedan publiceringen har min bok uppdaterats vid flera tillfällen. Det har främst handlat om språkliga justeringar eller att jag förbättrat kvaliteten på bilder.

Men när formuleringar ändras för att ett sammanhang ska bli tydligare, när jag preciserar en källa eller när det tillkommer nya fakta eller nya avsnitt är det viktigt att de som läst en äldre version kan kontrollera vad som ändrats. Ännu viktigare blir det förstås ifall jag skulle komma att justera rena faktafel.

Därför lägger jag nu till den här avdelningen, där jag kommer att dokumentera ändringar och tillägg som jag gör från och med nu. Du hittar dem om du klickar på pilen bredvid länken ”Uppdateringar” i menyn.

Det är en värdefull egenskap med en digitalt publicerad bok att man kan förbättra den efterhand, men då måste alla förändringar givetvis redovisas på ett tydligt och lättillgängligt sätt.

I samband med bytet till WordPress har jag kompletterat innehållet så pass mycket att man nog måste kalla det för en ”andra utvidgad upplaga”. Tyvärr har jag inte hunnit med att dokumentera alla tillägg, men jag tycker att boken blivit vassare och tydligare, men också aktuellare med nyare diagram.

Jag har rättat två sakfel:

1. Den fackföreningsledare som ledde kolgruvearbetarnas strejker mot Margaret Thatcher hette inte Cargill, utan (Arthur) Scargill.
2. På ett ställe hade jag råkat skriva att klimatologerna John Christy och Roy Spencer leder satellit-gruppen RSS,istället för det korrekta UAH.

Tidigare uppdateringar är tyvärr inte lika noga dokumenterade, men förutom rena korrektur och bildförbättringar har följande har skett:

  • Förtydliganden av argumentationen i kapitel 3, 5 och 8.
  • Tillägg till kapitel 9: grafen som visar korrelationen mellan temperatur, koldioxid och jordbanans cykler, samt grafen som visar att förändringarna av koldioxidhalten följer förändringarna i temperatur 1960-2016.
  • Tillägg till kapitel 28: Två grafer som visar hur data för solaktiviteten manipulerats för att bättre passa hypotesen om klimathotet.
  • Avsnittet ”Sammanfattning och slutsats” har skrivits om helt jämfört med den första versionen av boken, som var en punktlista över bokens olika slutsatser, till ett resonemang fokuserat på kärnfrågan.
  • Den allra första versionen av boken hade 36 kapitel, varav de 3 sista var mer filosofiska och spekulativa, bland annat med resonemang kring synen på människans förhållande till naturen. Jag tog bort dessa eftersom jag ville att boken skulle vara mer fokuserad på fakta, och inte distrahera för mycket från fakta med mina egna filosofiska slutsatser och åsikter. Delar av dessa texter lyftes dock in i kapitel 33.
  • De fotnoter som finns i pdf-boken och Flip-boken ligger i många, men ännu inte alla, fall som kommentarer i slutet av respektive kapitel i Blogg-boken.