Den Arktiska havsisens utbredning

Man ska inte blanda äpplen och päron

Början av juli 2017

På den första sidan, ”landningssidan”, visar de tre första graferna hur den arktiska havsisens utbredning har förändrats genom åren, först från 1979 till 2014, därefter från 1973 till 1990 och till sist mellan 1923 och 1975. Den första och tredje visar havsisens faktiska utbredning i miljoner kvadratkilometer, medan den som ligger emellan dem, och som är hämtad från IPCC (FN:s klimatpanel), visar avvikelser från det ”normala”, också i miljoner kvadratkilometer.

Tidigare använde jag en bild som kombinerade grafen från IPCC, som visar avvikelser från det normala mellan 1973 och 1990, med grafen över isutbredningen mellan 1923 och 1975, trots att de använder olika skalor. Den bilden har mer pedagogiskt än vetenskapligt värde. Eftersom jag inte vill blanda äpplen och päron, eller bjuda in till missriktad kritik, har jag tagit bort bilden med de kombinerade graferna, och låter dem istället tala för sig själva. Det förtar ingenting av argumentet. Den första och tredje grafen kan jämföras som de är, och den andra grafen visar klart hur missledande den första grafen är. Slutsatsen blir densamma, särskilt när man ser samtliga grafer jag presenterar i ”Intro” tillsammans: isutbredningen följer ett cykliskt mönster, och det som sker nu i Arktis är varken unikt, extremt eller katastrofalt.

Jag har alltså ersatt denna, kombinerade graf:

Data 1923-1975

… med enbart grafen från amerikanska energidepartementet för sig:

Arctic-Sea-Ice-1920-1975

… och grafen från IPCC enbart för sig:

IPCC 1990 Observed Climate Variation and Change

%d bloggare gillar detta: