Början av juli 2017, uppdaterad igen den 15 juli

Jag har uppdaterat grafen över ”Surface Mass Budget of the Greenland Ice Sheet” fram till juli 2017 (kapitel 15, s. 52 i pdf- och flip-boken). I Blogg-boken har jag behållit den tidigare grafen (fram till mars 2017) som jämförelse – i pdf- och flip-boken får man gå till fotnot 5 i slutet för samma information. Det intressanta är nämligen att Danmarks Meteorologiska Institut, DMI, som ansvarar för dessa grafer, bytt referensperiod någon gång mellan dessa grafer. I pdf- och Flip-versionerna finns inte denna jämförelse med av utrymmesskäl, utan bara den senaste grafen.

Den första grafen, som jag använde tidigare, jämför med medelvärdena för perioden 1990-2013, medan den senaste uppdateringen jämför med perioden 1981-2010. Man kan bara spekulera i varför man gjort så, men effekten är tydlig. Efter bytet framstår 2016-17 som något mindre rekordartat än tidigare:

Surface Mass Budget of the Greenland Ice Sheet v1 o v2

Och så här ser det ut i mitten av jui 2017:

Surface Mass Budget of the Greenland Ice Sheet juli 2017