Den grönländska inlandsisens massbudget

Början av juli 2017, uppdaterad igen den 15 juli

Jag har uppdaterat grafen över ”Surface Mass Budget of the Greenland Ice Sheet” fram till juli 2017 (kapitel 15, s. 52 i pdf- och flip-boken). I Blogg-boken har jag behållit den tidigare grafen (fram till mars 2017) som jämförelse – i pdf- och flip-boken får man gå till fotnot 5 i slutet för samma information. Det intressanta är nämligen att Danmarks Meteorologiska Institut, DMI, som ansvarar för dessa grafer, bytt referensperiod någon gång mellan dessa grafer. I pdf- och Flip-versionerna finns inte denna jämförelse med av utrymmesskäl, utan bara den senaste grafen.

Den första grafen, som jag använde tidigare, jämför med medelvärdena för perioden 1990-2013, medan den senaste uppdateringen jämför med perioden 1981-2010. Man kan bara spekulera i varför man gjort så, men effekten är tydlig. Efter bytet framstår 2016-17 som något mindre rekordartat än tidigare:

Surface Mass Budget of the Greenland Ice Sheet v1 o v2

Och så här ser det ut i mitten av jui 2017:

Surface Mass Budget of the Greenland Ice Sheet juli 2017

%d bloggare gillar detta: